Eurons medlemsländer

Eurozonen är en zon inom Europeiska Unionen där alla länder som använder Euro, som landsvaluta, tillhör.

Euroområdet utgörs hittills med 19 av 28 st medlemsstater inom Europeiska Unionen. Tillsammans står dessa 19 länder för en av världens största ekonomier.

För att få inträde till eurozonen så måste ett land uppfylla många och strikta ekonomiska villkor. Bland annat så måste landet ha goda och sunda offentliga finanser som på sikt skall säkra stabiliteten inom euroområdet.

Sverige, som är ett av världens mest välmående finansländer, kvalar såklart in på dessa krav. Dock så har folkomröstningarna i det avlånga landet sagt nej till att börja använda euron som valuta.

Många anser att vi borde byta ut den Svenska Kronan till Euro medan många andra anser att vår valuta står sig otroligt starkt på marknaden.

Alla länder inom EU förpliktigar sig faktiskt att börja använda sig av Euro så snart man uppfyller kriterierna. Sverige har undvikit detta bland annat med en negativ folkomröstning.

Storbritannien och Danmark har dock erhållit undantag att införa euro tack vare särskilda protokoll.

Oavsett vad man anser om denna debatt så kan det vara bra att veta vilka länder som använder euro som officiell valuta. Här nedanför så sammanfattar vi alla euroländer i en smart tabell.

Litauen är det senaste landet att gå med i Eurozonen!

Landet har således slutat att använda Litas som officiell valuta och använder alltså Euro som betalningsmedel framöver.

Land ↓ Gick med i EMU år ↓ Valuta innan Euro ↓
Finland 2002 Finsk Mark
Belgien 2002 Belgisk Franc
Frankrike 2002 Fransk Franc
Irland 2002 Irländskt Pund
Italien 2002 Italiensk Lira
Luxemburg 2002 Luxemburg Franc
Nederländerna 2002 Nederländska Gulden
Portugal 2002 Portugisisk Escudo
Spanien 2002 Peseta
Tyskland 2002 D-Mark
Österrike 2002 Österrikisk Schilling
Grekland 2002 Drachme
Slovenien 2007 Tolar
Malta 2008 Maltesisk Lira
Cypern 2008 Cypriotiskt Pund
Slovakien 2009 Slovakisk Krona
Estland 2011 Estnisk Krona
Lettland 2013 Lats
Litauen 2015 Litas

Annons:


EURO

Valutakod:

EUR

Lokalt namn:

Euro

Införd:

År 1999

Symbol:

Delas i:

1 € = 100 cent

Används i:

EMU

Andorra

Belgien

Cypern

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Monaco

Montenegro

Nederländerna

Portugal

San Marino

Slovakien

Slovenien

Spanien

Tyskland

Vatikanstaten

Österrike

Valörer:

Mynt: 1 & 2 euro

Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 & 500 euro

Underenhet: 1, 2, 5, 10, 20 & 50 cent